Laadukasta joogan
opetusta


Samatva on sanskritinkielinen termi joka merkitsee mielen vakautta, tasapuolisuutta ja tasa-arvoa.


Kokeneet opettajat takaavat laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen

Kokenut kouluttajaryhmämme on kouluttanut joogaopettajia Suomessa ja maailmalla jo usean vuoden ajan. Olemme erikoistuneet korkeatasoisten joogaopettajakoulutusten ja syventävien joogakurssien järjestämiseen. Opettajien monipuolinen jooga-asiantuntemus ja erityisosaamiset täydentävät toisiaan.

Opettamamme jooga - Modernia joogaa määrittää monimuotoisuus, jossa erilaiset harjoitustyylit mahdollistavat joogaamisen hyvin erilaisille harjoittajille. Emme seuraa tiettyä joogan suuntausta, vaan tarjoamme välineitä joita voi soveltaa omien tarpeiden mukaan erilaisissa joogatyyleissä. Autamme oppilaitamme syventämään harjoitustaan omista lähtökohdistaan.

Image
Opettajat

Janne Kontala, Samatva jooga opettaja

Janne Kontala on kouluttanut jooganopettajia vuodesta 2005. Viimeiset yli kymmenen vuotta hän on omistautunut Slow Yoga- menetelmän kehittämiselle. Jannen erikoisalaa on joogafilosofia ja mantrameditaatio.

Emma Slow, Samatva jooga opettaja

Emma Slow on joogaopettaja- ja kouluttaja. Emman fysio- ja joogaterapian opiskelu on syventänyt kokonaisvaltaista ajattelua joogan parissa. Emman erikoisalaa on anatomia, fysiologia ja terveydellisten haasteiden sekä odotusajan huomiointi joogaharjoituksessa.

Anneli Rautiainen, Samatva jooga opettaja

Anneli Rautiainen on valmistunut SJL joogaopettajaksi 2008 ja on tehnyt elämäntyönsä tanssitaiteilijana, tanssipedagogina ja koreografina. Koulutuksessamme Annelin erikoisalaa on opettamisen pedagogiikka ja eri kehotietoisuustekniikat.

Anneli Rautiainen, Samatva jooga opettaja

Iitu Leinonen on opettanut joogaa yli kymmenen vuoden ajan. Hänellä on Yoga Alliancen RYT-500 -pätevyys. Koulutuksessa Iitun erikoisalaa on asanaharjoituksen
syventäminen ja joogan soveltaminen omassa arjessa.


Samatvan merkitys


योगस्थ: कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय |
सिद्ध्यसिद्ध्यो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते || 48||


"Suorita tehtäväsi vailla kiintymystä tiettyyn lopputulokseen, tasapainoisena niin onnistumisessa kuin epäonnistumisessakin. Tällaista mielen vakautta kutsutaan joogaksi."


-Bhagavad-gita 2.48

Samatva on sanskritinkielinen termi joka merkitsee mielen vakautta, tasapuolisuutta ja tasa-arvoa.  Bhagavad-gitan mukaan jooga merkitsee samatvaa.

Joogassa on ymmärrettävä ainakin teoreettisesti, että kaikki olennot ovat tasa-arvoisia, että on parempi toimia oikein kuin etsiä mielihyvää, että tekojen arvo ei riipu siitä saako niistä pinnallisia palkintoja vai ei, ja että mielen rauha ei riipu ulkoisista olosuhteista, vaan sisäisestä vakaudesta. Tällainen ymmärrys antaa avaimet joogan harjoittamiseen.

Joogassa on yamaksi kutsuttu harjoituskokonaisuus, jonka noudattaminen auttaa toteuttamaan samatvan henkeä kanssakäymisessään toisten kanssa. Niyamaksi kutsutut harjoitukset on tarkoitettu sisäisen rauhan kehittämiseen. Asana vakauttaa kehon, pranayama hengityksen, pratyahara aistit, ja meditatiiviset harjoitukset auttavat kohdistamaan mielen henkiseen todellisuuteen.


Samatva on mielenvakauden tila, jossa ihmistä ei heilauta saako hän osakseen ylistystä vai moitteita. Joogi haluaa tehdä sen mikä on oikein, vaikka siitä ei itselle seuraisikaan välitöntä palkintoa. Mielenvakauttaan voi sekä mitata että harjoittaa neljällä alueella:

  1. Pystynkö sitoutumaan päivittäiseen mielen vakautta ja tasapuolisuutta tukevaan harjoitukseeni silloinkin kun ei huvita
  2. Pystynkö luopumaan niistä asioista jotka ovat este mielen vakaudelle silloinkin kun tunnen niitä kohtaan vetoa
  3. Olenko valmis tekemään sen mikä on oikein, vaikka se ei olisi itselleni välittömästi miellyttävin vaihtoehto
  4. Olenko valmis kohtelemaan tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti toisia, vaikka en saisi siitä välitöntä palkintoa


Kun harjoitus kantaa hedelmää,
samatva lakkaa olemasta teoriaa.

Bhagavad-gitassa kuvataan edistynyttä joogia henkilönä, joka näkee saman arvoisina sekä erilaiset aistikohteet, toiset ihmiset - ystävät, neutraalit, vastustajat - että eläimet. Se joka pysyy vakaana onnen ja kärsimyksen vaihteluissa saavuttaa vapauden.

Lue lisää blogissa: Samatva - tasapuolisuuden henki joogassa