Polkuni joogaopettajaksi – Kreeta

Joogaopettajakoulutuksestamme on vuosien varrella valmistunut monipuolinen ja ammattitaitoinen ryhmä joogaopettajia, jotka kukin opettavat joogaa omista lähtökohdistaan. Esittelemme heistä muutamia. 

Opetuksessani korostuvat tietoisuustaidot sekä joogaharjoituksen tietoinen tarkoituksenmukaisuus

Jooga on kuulunut elämääni teini-iästä saakka, joskus tiiviimmin ja joskus väljemmin. Minua kiehtoo joogan monipuolisuus ja syvyys – kyse ei ole pelkästään fyysisistä harjoitteista, vaan niiden ympärille kietoutuu monitahoinen filosofinen järjestelmä. Filosofina tämä kiehtoi minua suuresti, ja valmistuin jooganopettajaksi vuonna 2014. Olen myös tästä lähtien opettanut joogatunteja säännöllisesti, sekä myös kouluttanut jooganopettajia lähinnä joogan filosofian alalta. 

Joogataipaleeni alkupuolella myös joogaharjoituksessani oli paljon samanlaista suorituskeskeisyyttä kuin muussakin elämässäni. Päästyäni jooganopettaja J. Brownin opetukseen vuonna 2014 aloin nähdä selvemmin tämän taipumukseni sekä sen, ettei se tee minulle hyvää. Niinpä jatkokoulutukseni joogan alalla ovat liittyneet joogan terapeuttisiin sovelluksiin sekä yinjoogaan. Näistä haluan nostaa esiin erityisesti J. Brownin opettajakoulutuksen sekä Svastha Yoga Therapy -opinnot.

Näiden myötä opetuksessani korostuvat tietoisuustaidot sekä joogaharjoituksen tietoinen tarkoituksenmukaisuus. Tällä tarkoitan sitä, ettei ohjaamani asanaharjoitus ole tavoitehakuista siinä mielessä, että harjoitellaan asanoita, jotta joskus hamassa tulevaisuudessa hallittaisiin ne täysin ja elämä muuttuisi helpommaksi. Ennemminkin tunneillani asanoita käytetään kehon tämänhetkisen tilan hyväksyvään tutkailuun niin, että asanat tehdään viisaissa rajoissa tavalla, joka tukee hyvinvointia pitkällä tähtäimellä.

Laadukkuus ja perusteltu tieto ovat minulle tärkeitä arvoja. Siksi hakeuduin Samatva-koulutukseen. Arvostan erityisesti Samatva-koulutukseen sisältyvää laajaa joogafilosofian oppimäärää. Samatva-koulutus on syventänyt ymmärrystäni joogan filosofiasta ja tuonut napakkuutta ja täsmällisyyttä ohjaukseeni.

Tällä hetkellä opetan joogaa Auralan opistolla sekä Oasis studiolla. Teen joogatyön ohessa keikkatöitä hoitoalalla kehitysvammaisten ja vanhusten parissa. Ensi syksynä pidän Jouni Hallikaisen kanssa Oma Polku -jatkokoulutuksen yinjoogan opettajille, jossa opetan joogan filosofian sisältöjen lisäksi muun muassa fysiologiaa. Uutena mielenkiintoisena haasteena on työ Erkkajoogan Vertaiset ry:ssä, jonka tavoitteena on mahdollistaa jooganvertaisohjaajaksi kouluttautuminen kehitysvammaisille ja muille erityisryhmiin kuuluville, joille perinteiset jooganopettajakoulutukset eivät syystä tai toisesta ole vaihtoehto. Omaan vastuualueeseeni yhdistyksessä kuuluu muun muassa joogafilosofian opettaminen tulevissa koulutuksissa.

Rohkaisuni uudelle jooganopettajalle

Tuoretta jooganopettajaa haluan rohkaista jakamaan joogasta itselle läheisiä paloja. Ei tarvitse esittää tietävänsä enemmän kuin tietää, muttei myöskään vähätellä omaa osaamistaan. Joogan polulla kun ei tule koskaan valmiiksi, mutta pienetkin askeleet eteenpäin ovat kullanarvoisia. Joogan avulla lukuisat ihmiset ovat löytäneet keinoja ylläpitää hyvinvointiaan, joten työ jooganopettajana on tärkeää!

Voit lukea lisää blogissani https://joogamattoajatelmia.wordpress.com

(Kuva on Oasiksen MamaYoga -kurssilta. Kuvaaja Tinksu Wessman.)