Koulutuksessamme voi etsiä omaa tietään joogan opettajaksi

Samatvan kouluttaja Emma Slow kertoo miten yhteistyö yli joogasuuntausten rajojen synnytti Samatvan.

Yhteistyö yli joogasuuntausten rajojen synnytti Samatvan

Samatva syntyi osittain sattumalta. Olimme Janne Kontalan kanssa tehneet yhteistyötä Slow joogan tiimoilla ja aloimme haaveilla systemaattisten, pidempien ja syventävien joogakurssien opettamisesta yhdessä. Studio Yinin Annukka Salonen kysyi haluaisimmeko vetää joogaopettajakoulutuksen hänen salillaan. Jannella oli työn alla tohtorin väitöskirja ja itselläni fysioterapian opinnot loppusuoralla, mutta sanoimme ajatukselle kyllä. Kurssi tulikin iloksemme täyteen ja siitä alkoi myös Samatvan siemen itää.  Halusimme mukaan myös muita opettajia ja laajentaa koulutuksen muillekin kuin vain slow joogasta kiinnostuneille. Mukaan opettajatiimiin tuli Anneli Rautiainen.

Koimme tärkeäksi joogan opettamisen joogana sekä erilaisten opettajien tietojen ja taitojen yhdistämisen valtavana rikkautena. Opetuksemme ei seuraa mitään tiettyä joogan suuntausta vaan tavoitteena on antaa työkaluja siihen, miten joogaa ylipäätään voi välittää eteenpäin oppilaille.

Jooga ei ole meille vain johonkin tiettyyn ulkoiseen muotoon tai harjoitustapaan pyrkivä harjoitus. Joogan filosofiaan perehtymisen, pedagogiset taidot sekä anatomian tuntemuksen voi ottaa mukaan minkä tahansa joogasuuntauksen opettamiseen. Haluamme ohjata oppilaita löytämään itselle parhaiten istuvan ja toimivan oman harjoituksen sekä tyylin miten joogaa voi opettaa. 

Kursseillemme onkin vuosien aikana osallistunut monen eri joogasuuntauksen harrastajia ja opettajia. Valmistuneet oppilaamme ovat lähteneet kulkemaan omaa tietään ja ovatkin rikastuttaneet Suomen joogakenttää monipuolisesti. 

Koulutukseen tulevilta oppilailta ei vaadita tietynlaista omaa harjoitusta vaan he voivat jatkaa sitä harjoitusta jota ovat tehneet aiemmin. Halutessaan voi ottaa käyttöön koulutuksessa olevia harjoituksia. Koulutuksen aikana opiskellaan kuinka tasapainoinen Asana harjoitus koostetaan erilaisiin tarpeisiin. Tätä harjoitellaan myös oman harjoituksen kohdalla.

Asana harjoituksen lisäksi koulutuksessa opiskellaan joogan filosofiaa, joka tuo syvempää pohjaa joogan harjoittamiseen. Hengitysharjoitukset, erilaiset Asana työskentelyn tekniikat, sekä omaan kehoon toiminnallisen anatomian kautta tutustuminen ja asanoiden vaikutusten ymmärtäminen syventävät kokonaisvaltaista joogan ymmärtämistä. 

Koulutuksessa painotetaan oman harjoittelun tärkeyttä, koska se on tärkein työkalu joogan opettamisessa eteenpäin. Opetettavat asiat on hyvä kokea ja oivaltaa ensin omakohtaisesti, ennen kuin niitä siirtää eteenpäin omille oppilailleen. Opettaminen avaa uuden näkökulman myös omaan harjoitukseen. Opettaessa joogaa tarkastelee sitä uudesta vinkkelistä ja se itsessään jo syventää joogan ymmärrystä. Sanotaan, että vasta opettaessaan jotakin asiaa sen oppii itsekin. 

Samatvan koulutus on vuosien aikana kehittynyt ja hioutunut toimivaksi konseptiksi kaikille joogan opettamisesta tai oman harjoituksen syventämisestä kiinnostuneille oppilaille. Kolmen erilaisen opettajan tietojen ja taitojen parissa voi etsiä omaa tietään joogan opettajaksi. Emme anna valmiita vastauksia kuinka joogaa tulisi opettaa vaan kannustamme etsimään ja löytämään oman tavan käyttää koulutuksessa saatuja eväitä.